O soutěži

Podnikatel a živnostník roku je soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem. Je pořádána Úřadem městské části Praha 3 a jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady, které mohou být vzorem pro všechny podnikatele a živnostníky poskytující služby ve třetí městské části. Anketa si dává za cíl podpořit zdejší podnikání a pomoci úspěšným podnikům ve zviditelnění.

Soutěž je dvoukolová. V prvním kole se mohou podnikatelé do soutěže přihlásit nebo je mohou občané nominovat. S nominací však musí podnikatel souhlasit. Podnikatelé také musí pro účast v soutěži splnit podmínky uvedené v Pravidlech soutěže. Přihlášení a nominovaní podnikatelé budou rozřazení do čtyř kategorií dle oboru jejich podnikání.

Anketa podnikatel a živnostník roku 2017 je dvoukolová. V prvním kole mají obyvatelé třetí městské části možnost nominovat a také hlasovat. Zároveň se mohou přihlašovat sami živnostníci a podnikatelé, a to do 30. 11. 2017. Hlasování poté probíhá do 31. 12. 2017. Ze semifinalistů s největším počtem hlasů vybere odborná porota vítěze, konkrétně v těchto kategoriích:

  • OBCHOD
  • SLUŽBY
  • RESTAURACE A KAVÁRNY
  • KULTURA, VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT

V rámci každé kategorie mohou občané odevzdat vždy jeden hlas. Do druhého kola soutěže poté postoupí 10 semifinalistů z každé kategorie s největším počtem hlasů.

Vítěze vybírá nezávislá porota složená ze zástupců městské části, podnikatelů a osobností zkušených v daném oboru. Rozhodující je kvalita přihlášených kandidátů, tedy především jejich podnikatelský příběh, poctivost, bezúhonnost a také jejich přínos pro městskou část.

V každé ze čtyř kategorií bude vyhlášeno 1., 2. a 3. místo. Dále bude vybrán jeden podnikatel a jeden živnostník jako Absolutní vítěz soutěže. Porota také udělí speciální cenu Mladému podnikateli do 30 let a Společensky odpovědné firmě. Všichni vítězové budou vyhlášeni v lednu 2018.